2022

Championnats du monde

Date: 10 – 19 juin 2022
Lieu: Rome (ITA)

Informations

Media accreditation (Deadline 20.05.2022)

Championnats européens

Date: 15  21 août 2022
Lieu: Munich (GER)

Informations

Media accreditation (Deadline 30.06.2022, at the latest!)
Media accreditation manual